Pravidla HIPS

Pomocí tohoto dialogové okna můžete spravovat pravidla HIPS.

Sloupce

Pravidlo – uživatelský nebo automaticky zadaný název pravidla.

Zapnutoodškrtněte tuto možnost, pokud chcete ponechat pravidlo v seznamu pravidel, ale nepoužívat ho.

Akce –  pravidlo specifikuje (právě jednu) akci Povolit, Zablokovat, Dotázat se která se má provést, pokud jsou všechny podmínky splněny.

Zdroje – pravidlo se uplatní, pouze pokud událost vyvolají dané aplikace.

Cíle –  pravidlo se použije, pouze pokud se operace týká daného cíle (souboru, aplikace nebo záznamu v registru).

Zapsat do protokolu – zapisování událostí do protokolu HIPS.

Oznámit – po každé odpovídající události se v pravém dolním rohu zobrazí upozornění.

Ovládací prvky

Přidat – vytvoří nové pravidlo.

Změnit – upraví vybrané pravidlo.

Odstranit – odeberte vybrané pravidlo.