Formát výjimky

Pro vyloučení skupiny souborů z kontroly můžete použít zástupné znaky. Otazník (?) reprezentuje jeden znak zatímco hvězdička (*) reprezentuje celý řetězec znaků.

Příklady

Pokud chcete vyloučit ve vybrané složce všechny soubory, zadejte cestu ke složce a použijte masku "*.*".
Pro vyloučení celé jednotky včetně všech souborů a složek použijte masku "D:\*".
Pokud chcete vyloučit všechny .doc soubory, použijte masku "*.doc".
Pokud se název spustitelného souboru skládá z určitého počtu znaků, ale nevíte jakých, přesto znáte počáteční, použijte formát "D????. exe". Otazníky zastupují chybějící (neznámé) znaky.