Přidání nebo úprava výjimek

Toto dialogové okno umožňuje přidat nebo upravit výjimky. Provést to můžete několika způsoby:

zadáním cesty k vyloučenému objektu,
výběrem ze stromové struktury,
zadáním názvu konkrétní hrozby.

Pro vyloučení zadáním cesty a názvu souboru můžete použít speciální zástupné znaky popsané v kapitole Formát výjimek.

Vyloučit pro tento počítač – po vybrání této možnosti vyloučíte z detekce konkrétní hrozbu definovanou v poli Název hrozby bez ohledu na to, v jaké složce se nachází.

Vyloučit cestu – hrozby nacházející se v dané složce budou vyloučeny z detekce.

Vyloučit všechny hrozby – po vybrání této možnosti nebudou ve výše definované složce (v poli Vyloučit cestu) detekovány žádné hrozby.

Název hrozby – do tohoto pole zadejte název konkrétní potenciálně nechtěné, zneužitelné nebo podezřelé aplikace, kterou chcete vyloučit z detekce.

icon_details_hoverPoznámka:

Při vytváření výjimek z detekce buďte obezřetní. Mějte na paměti, že zástupné znaky lze používat pouze na konci cesty. Nepoužívejte formát c:\temp\*\*\app.exe, takto definovaná výjimka nebude fungovat. Pro vyloučení detekce spustitelných aplikací použijte například: c:\temp\2017\april\app*.exe nebo c:\temp\2017\april\*.exe.