Jak nastavit zóny

Zóny představují síťové adresy, které dohromady tvoří jednu logickou skupinu. Na každou adresu dané skupiny se následně aplikují stejná pravidla definovaná pro celou skupinu. Tyto zóny můžete spravovat v Rozšířeném nastavení > Personální firewall > Obecné, po kliknutí na tlačítko Změnit vedle položky Zóny. Pro vytvoření nové zóny klikněte na tlačítko Přidat, zadejte její Název, Popis a přidejte vzdálenou IP adresu do pole Vzdálená adresa počítače (IPv4/IPv6, rozsah, maska).

V dialogovém okně Zóny firewallu můžete definovat název zóny, její popis a seznam adres. Pro více informace přejděte do kapitoly Editor známých sítí.