Změna režimu ochrany počítače v síti

Nastavení dostupná v tomto dialogu umožňují definovat úroveň dostupnosti počítače z ostatních počítačů v síti. K dispozici jsou dva režimy ochrany.

Veřejná síť – k počítači nebude možné přistupovat ze vzdálených zdrojů a nebude pro ně vůbec viditelný. Nastavení tohoto typu ochrany je vhodné použít pro bezdrátové sítě. Sdílení je deaktivováno.
Domácí nebo firemní síťpočítač je viditelný ze sítě a vzdálená strana může přistupovat k jeho zdrojům. Sdílení je povoleno. Toto nastavení je doporučeno pro lokální sítě.

Zobrazování tohoto dialogu můžete zakázat vybráním možnosti Automaticky označit nové sítě jako veřejné.