Autentifikace sítě

HLPPFW_ZONE_CONF_TRUSTCHECK_CLIENTSET_2

Při nastavení autentifikačního serveru je potřeba zadat jeho jméno (ve formě DNS nebo NetBios jména případně přímo IP adresu), port na kterém poslouchá a veřejný klíč odpovídající soukromému klíči serveru. Za jménem serveru může následovat cesta upřesňující umístění souboru na serveru (například "jméno_serveru_/složka1/složka2/autentifikace"). Serverů můžete zadat více, oddělené středníkem. Další servery mohou sloužit jako záložní v případě, že první nebude nedostupný. Pro otestování nastavení klikněte na Otestovat.

Princip fungování autentifikace sítě je blíže vysvětlen v kapitole Editor známých sítí.