Nastavení pravidel

Dialogové okno Pravidla firewallu zobrazíte kliknutím na Změnit vedle položky Pravidla v sekci Obecné. Spravovat jednotlivá pravidla můžete pomocí tlačítek Přidat, Změnit, Odstranit v dolní části okna. Pro pořadí vyhodnocování pravidel použijte tlačítka UP_DOWN Nahoru/Výše/Dolů/Níže.

MONITOR_GREEN Tip:

Pro rychlé nalezení konkrétního pravidla můžete použít Vyhledávání. Vyhledávat je možné podle názvu pravidla, protokolu nebo portu.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Sloupce

Zapnuto – informace o tom, zda je dané pravidlo aktivní nebo nikoli.

Název – název pravidla.

Protokol – informace, pro který internetový protokol pravidlo platí.

Profil – profil, pro který pravidlo platí.

Akce – akci, která se s komunikací provede (zablokovat/povolit/dotázat se).

Směr – směr komunikace (příchozí/odchozí/oba).

Lokální – IP adresa a port lokálního počítače.

Vzdálená – IP adresa a port vzdáleného počítače.

Aplikacenázev aplikace, pro kterou platí pravidlo.

Ovládací prvky

Přidat – vytvoří nové pravidlo.

Změnit – upraví existující pravidlo.

Odstranit – odebere existující pravidlo.

Kopírovat – vytvoří kopii existujícího pravidla.

Zobrazit předdefinovaná pravidla – po aktivování této možnosti se zobrazí pravidla předdefinovaná programem ESET Endpoint Security, která povolují nebo blokují definovanou komunikaci. Pravidla můžete deaktivovat, ale nemůžete je odstranit.

UP_DOWN Nahoru/Výše/Dolů/Níže – umožní přizpůsobit pořadí vyhodnocování pravidel (vyhodnocovány jsou ze shora dolů).