Změna aplikace

Personální firewall detekoval změnu aplikace, která již v minulosti navazovala komunikaci z počítače. Aplikace mohla být změněna například aktualizací na novější verzi. Ke změně aplikace mohlo také dojít infikováním nebezpečnou aplikací, v takovém případě doporučujeme komunikaci aplikace zakázat a provést Kontrolu počítače s aktuální verzí virové databáze. Pokud jste si jistí změnou této aplikace, můžete povolit jakoukoli změnu této aplikace vybráním možnosti Automaticky povolit budoucí změny této aplikace a vytvořit pro danou aplikaci výjimku.

DIALOG_EPFW_APP_CHANGE