Nastavení aktualizace

Možnosti aktualizace jsou dostupné v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Aktualizace > Obecné. Nastavení aktualizace se skládá ze zadání zdroje aktualizace, tedy z nastavení aktualizačních serverů a autentifikace vůči těmto serverům.

Poznámka: Pro úspěšnou aktualizaci musíte mít správně nastaveny parametry aktualizace. Zároveň se ujistěte, zda váš firewall neblokuje spojení s aktualizačními servery ESET (především HTTP komunikaci).

icon_section Obecné

Aktuálně používaný aktualizační profil se zobrazuje v rozbalovacím menu Aktualizační profil. Většinu problémů souvisejících s aktualizací virové databáze vyřešíte vymazáním aktualizační cache po kliknutí na tlačítko Vyčistit.

Upozornění na zastaralou virovou databázi

Nastavit automaticky maximální stáří databáze pomocí této možnosti nastavíte maximální přístupné stáří virové databáze. Bude-li databáze starší, zobrazí se informace, že je virová databáze zastaralá. Předdefinovaná doporučená hodnota je 7 dní.

Vrátit předchozí aktualizace

Pokud máte podezření, že nová aktualizace virové databáze je nestabilní nebo poškozená, můžete vrátit virovou databázi do předchozího stavu a na stanovený časový interval zakázat aktualizace.

ESET Endpoint Security zálohuje virovou databázi a jednotlivé programové moduly pro případ obnovení starší verze. Aby se obrazy tzv. snapshoty virové databáze vytvářely, ponechte možnost Vytvářet zálohu aktualizačních souborů zaškrtnutou. Počet vytvářených záloh určuje počet obrazů předchozích virových databází uložených na lokálním disku počítače

Pokud kliknete na Vrátit předchozí aktualizaci (Rozšířená nastavení (F5) > Aktualizace > Vrátit předchozí aktualizace), je potřeba z rozbalovacího menu Pozastavit aktualizace vybrat interval, který určuje, na jak dlouho bude aktualizace virové databáze a programových modulů pozastavena.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Pro správné fungování aktualizace je nezbytné zadat veškeré aktualizační informace správně. Pokud používáte firewall, ujistěte se, že má produkt ESET povolenou HTTP komunikaci.

icon_section Profily

Pro vytvoření nového nebo úpravu již existujícího klikněte na Změnit vedle položky Seznam profilů. V každém profilu můžete samostatně konfigurovat tyto možnosti:

Obecné

Typ aktualizace – ze seznamu vyberte typ aktualizací, které chcete stahovat. K dispozici jsou tyto možnosti:

Standardní aktualizace – tato možnost je vybrána standardně a tím je zajištěno automatické stahování aktualizací ze serverů společnosti ESET.
Testovací aktualizacepokud vyberete tuto možnost, budou se při aktualizaci stahovat beta verze modulů a virové databáze. V předstihu tak získáte přístup k novějším funkcím, opravám a metodám detekce škodlivého kódu. Protože testovací aktualizace nereprezentují finální kvalitu, neměli byste je instalovat na produkční stroje a pracovní stanice, u který je vyžadována stabilita a dostupnost.
Opožděné aktualizace vybráním této možnosti se aktualizace budou stahovat z aktualizačního severu, na který jsou umisťovány se zpožděním (o několik hodin). Výhodou je stahování ověřených aktualizací, které nezpůsobují problémy, ale zároveň se tím snižuje úroveň zabezpečení.

Nezobrazovat upozornění o úspěšné aktualizaci – vypne zobrazování oznámení v pravém dolním rohu obrazovky. Použití této možnosti je užitečné v případě, kdy na počítači běží aplikace na celou obrazovku. Stejnou akci můžete nastavit pomocí Prezentačního režimu.

Aktualizace z výměnného média – po aktivování této možnosti můžete koncový produkt aktualizovat z výměnného média, pokud do kořene nakopírujete obsah vašeho aktualizačního mirroru. Můžete se rozhodnout, zda k aktualizaci dojde automaticky při připojení výměnného média, nebo zda chcete zobrazit upozornění na možnost aktualizace a následně aktualizaci provedete ručně.

Standardně je v sekci Aktualizační server vybrána možnost Automatický výběr serveru a v poli je zadána hodnota AUTOSELECT. Pokud chcete program aktualizovat ze serverů společnosti ESET, ponechte toto pole beze změny.

Pokud používáte lokální HTTP server, aktualizační server by měl být zadán následovně:
http://nazev_pocitace_nebo_jeho_IP_adresa:2221

Pokud používáte lokální HTTP server s SSL šifrováním, aktualizační server by měl být zadán následovně:
https://nazev_pocitace_nebo_jeho_IP_adresa:2221

Pokud používáte lokální sdílenou složku, aktualizační server by měl být zadán následovně:
\\nazev_pocitace_nebo_jeho_IP_adresa\sdilena_slozka

Aktualizace z mirroru

Ověřování vůči aktualizačním serverům ESET probíhá pomocí Licenčního klíče, který jste obdrželi při nákupu licence. Pokud používáte lokální mirror, můžete přístup k němu zaheslovat. Standardně se pro stahování aktualizací z mirroru nepoužívá žádné ověřování. V opačném případě zadejte uživatelské jméno a heslo.

Režim aktualizace
HTTP Proxy
Pro připojení do LAN vystupovat jako
Mirror