Profily aktualizace

Nastavení hlavního a alternativního profilu pro aktualizaci umožňuje provádět aktualizaci ze dvou míst, kdy se druhý profil použije v případě, že z prvního se aktualizaci nepodaří provést. Tuto možnost můžete použít například pro notebooky, které jsou používány v lokální LAN a zároveň také v jiných sítích s připojením k internetu. V případě neúspěšné aktualizace z hlavního profilu s nastavením pro lokální LAN, se aktualizace provede pomocí alternativního profilu nastaveného pro aktualizaci přímo ze serverů společnosti ESET.

Více informací o nastavení profilů naleznete v kapitole Aktualizační profily.