Vrátit předchozí aktualizace

Pokud kliknete na tlačítko Vrátit předchozí aktualizace (v Rozšířeném nastavení (F5) > Aktualizace > Obecné), je potřeba z rozbalovacího menu Časový interval vybrat interval, na jak dlouho chcete aktualizaci virové databáze a programových modulů pozastavit.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Vyberte možnost Do odvolání, pokud chcete stahování aktualizací obnovit ručně. Protože tato možnost představuje potenciální bezpečnostní riziko, její výběr nedoporučujeme.

Tato funkce zajistí obnovení nejstarší uložené virové databáze uložené v počítači.

icon_details_hoverPříklad:

Nejnovější verze virové databáze má číslo 9556. Na pevném disku počítače jsou uloženy obrazy virových databází 9555 a 9553. Všimněte si, že verze 9554 není k dispozici, protože počítač byl například delší dobu vypnut, proto byla stažena novější verze databáze. Pokud jste jako Počet vytvářených záloh nastavili číslo 2, po navrácení změn se obnoví virová databáze (včetně programových modulů) s číslem 9553. Tento proces může chvíli trvat. Pro ověření, zda se vrátila předchozí verze virové databáze přejděte v hlavním okně ESET Endpoint Security na záložku Aktualizace.