Pro připojení do LAN vystupovat jako

Při stahování aktualizací ze složky z lokálního Windows serveru je pro vytvoření spojení standardně vyžadována autentifikace pomocí jména a hesla. Konfiguraci ověření naleznete v rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Aktualizace > Profily > Pro připojení do LAN vystupovat jako.

Při konfiguraci vyberte Typ lokálního účtu. K dispozici jsou následující možnosti:

Systémový účet (standardně) – po vybrání této možnosti se aplikace bude autentifikovat pod systémovým účtem. Za normálních okolností ověření neproběhne, pokud nejsou nastaveny autentifikační údaje v hlavním nastavení aktualizace.
Aktuálně přihlášený uživatel – pokud vyberete tuto možnost, program se bude autentifikovat pod účtem aktuálně přihlášeného uživatele. Nevýhodou tohoto nastavení je nemožnost připojení na server a následné provedení aktualizace, pokud není na počítači přihlášen žádný uživatel.
Definovaný uživatel – po vybrání této možnosti zadejte přihlašovací údaje uživatele, pod kterým se bude aplikace autentifikovat. Tuto možnost doporučujeme v případě, že se nezdaří připojení pod lokálním systémovým účtem. V tomto případě dejte pozor na to, aby měl daný uživatelský účet měl práva pro přístup do složky s aktualizačními soubory na serveru. V opačném případě se spojení nezdaří a aktualizace se nestáhne.

MONITOR_RED Upozornění:

Pokud vyberete možnost Aktuálně přihlášený uživatel nebo Definovaný uživatel, může nastat chyba při změně identity programu na požadovaného uživatele. Z tohoto důvodu doporučujeme u připojení do LAN nastavit autentifikační údaje v hlavním nastavení aktualizace. V tomto nastavení je potřeba uvést údaje ve tvaru název_domény\uživatel (případně pracovní skupiny: název_pracovní_skupiny\uživatel) a heslo uživatele. Při aktualizaci přes HTTP není standardně potřeba autentifikační údaje zadávat.

V případě, že po vytvoření připojení a stažení aktualizace zůstávají připojení aktivní, doporučujeme zapnout možnost Po dokončení aktualizace zrušit připojení k serveru.

Po dokončení aktualizace odpojit ze serveru – pokud aktivujete tuto možnost, po dokončení aktualizace se vynutí ukončení spojení se serverem.