Antispamová ochrana

V současnosti mezi největší problémy e-mailové komunikace patří nevyžádaná pošta – spam, který tvoří až 80 % e-mailové komunikace. Antispamová ochrana slouží k ochraně právě před tímto problémem. Obsahuje kombinaci několika účinných principů, které zajišťují filtrování příchozí pošty.

CONFIG_SMON

Základní metodou rozpoznávání nevyžádané pošty je využívání seznamu důvěryhodných (whitelist) a spamových adres (blacklist). Mezi důvěryhodné adresy jsou automaticky zařazeny všechny z adresáře e-mailového klienta a seznam adres se dále rozšiřuje o adresy, které označíte jako důvěryhodné.

Hlavním principem je rozpoznávání spamu na základě vlastností e-mailových zpráv. Přijatá zpráva je prověřena na základě pravidel (vzorky zpráv, statistická heuristika, rozpoznávací algoritmy a další jedinečné metody) a podle výsledku se rozhodně, zda se jedná o spam nebo ne.

Automatický start ochrany poštovních klientů – pomocí této možnosti zapnete/vypnete automatický start antispamové ochrany poštovních programů.

Povolit rozšířenou antispamovou kontrolu – pravidelně se budou stahovat další antispamová data pro zajištění přesnějších výsledků filtrování.

Antispamová ochrana produktu ESET Endpoint Security umožňuje nastavit různé parametry pro práci se seznamy adres. Možnosti jsou následující:

Zpracování zpráv

Přidávat text do předmětu zprávy – umožňuje přidávat vlastní text do předmětu e-mailové zprávy klasifikované jako spam. Standardně "[SPAM]".

Přesouvat zprávy do spamové složky – zapne/vypne přesouvání zpráv do složky s nevyžádanou poštou.

Použít tuto složku – vyberte tuto možnost, pokud chcete spam přesouvat do jiné, než předefinované složky.

Označit SPAM zprávy jako přečtené – nevyžádanou zprávu označí jako přečtenou, což vám umožní koncentrovat pozornost na legitimní doručené zprávy.

Přehodnocené zprávy označit jako nepřečtené – zprávy, které byly dříve označeny jako spam, budou po novém vyhodnocení jako legitimní označeny jako nepřečtené.

Zapisovat skóre antispamové ochrany do protokolu – antispamové jádro ESET Endpoint Security přiřazuje každé zkontrolované zprávě skóre. Zpráva je zároveň zaznamenána do protokolu antispamu, který je dostupný v hlavním okně ESET Endpoint Security na záložce Nástroje > Protokoly > Antispamová ochrana.

Nezapisovat sloupec Skóre bude v protokolu antispamové ochrany prázdný.
Zapisovat pouze pro přehodnocené zprávy a zprávy označené jako SPAM vyberte tuto možnost, pokud chcete zapisovat spam skóre pouze pro zprávy označené jako SPAM.
Zapisovat pro všechny zprávy všechny zprávy budou mít zaznamenáno spam skóre.

icon_details_hoverPoznámka:

Po kliknutí pravým tlačítkem na zprávu umístěnou ve složce spam můžete z kontextového menu vybrat možnost Přehodnotit vybrané zprávy jako NENÍ spam. Poté bude zpráva přesunuta do složky s doručenou poštou. Podobným způsobem můžete přesunout zprávu v doručené poště mezi SPAM vybráním možnosti Přehodnotit vybrané zprávy jako SPAM.

ESET Endpoint Security podporuje antispamovou ochranu pro aplikace Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail a Windows Live Mail.