Seznamy adres

Antispamová ochrana produktu ESET Endpoint Security umožňuje nastavit různé parametry pro práci se seznamem adres.

Seznamy adres

Používat uživatelský seznam adres – povolí uživatelům možnost vytvoření vlastního seznamu adres v jejich poštovním klientovi.

Používat globální seznamy adres – povolí používání globálního seznamu adres, který je společný pro všechny uživatele. Globální seznam adres obsahuje informace o všech e-mailových adresách, skupinách a zdrojích.

Uživatelský seznam důvěryhodných adres – seznam e-mailových adres, které považujete za důvěryhodné a chcete z nich vždy dostávat e-maily.

Uživatelský seznam spamových adres – seznam e-mailových adres, které nepovažujete za důvěryhodné a nechcete z nich vždy dostávat e-maily.

Uživatelský seznam výjimek – seznam e-mailových adres, které jsou považovány za zdroj spamu. Pro více informací přejděte do kapitoly seznam výjimek.

Globální seznam důvěryhodných/spamových a výjimek – tyto seznamy adres se aplikují jako globální antispamové politiky na všechny stanice v síti.

Automaticky přidávat do seznamu důvěryhodných adres

Přidávat adresy z adresáře – mezi důvěryhodné adresy budou přidány existující kontakty ze seznamu adres.

Přidávat adresy příjemců z odesílaných zpráv mezi důvěryhodné adresy budou přidány všechny adresy příjemců, kterým byla zaslána zpráva.

Přidávat adresy odesílatelů ze zpráv klasifikovaných jako NE SPAM mezi důvěryhodné adresy budou přidány adresy odesílatelů zpráv, které byly přehodnocené jako NE SPAM.

Automatické přidávání do uživatelského seznamu výjimek

Přidávat adresy vlastních účtů – umožní přidání e-mailových adres z poštovního klienta do seznamu výjimek.