Editor pravidel

Editor pravidel zobrazuje existující pravidla pro URL adresy a kategorie webových stránek.

CONFIG_PARENTAL_RULE_DLG

Seznam pravidel obsahuje některé popisy, jako např. název, typ blokování, akci, která se má provést při přístupu na danou stránku a úroveň protokolování.

Pro správu pravidel klikněte na Přidat nebo Změnit. Stisknutím klávesy CTRL a kliknutím můžete vybrat více pravidel najednou a provést hromadné akce. Pomocí zaškrtávacího pole ve sloupci Zapnuto dané pravidlo zapnete nebo vypnete. To může být vhodné v případě, kdy nechcete pravidlo vymazat, ale ponechat si jej pro případné použití v budoucnu.

Pravidla jsou vyhodnocována na základě priority. Pravidlo s nejvyšší prioritou je umístěno v seznamu na prvním místě. Pravidla vztažená na URL mají vždy vyšší prioritu než pravidla vztažená na kategorii adres. Například, pravidlo na URL umístěné v seznamu níže, než pravidlo na kategorii, bude vyhodnoceno jako první.