Upozornění a události

Ochrana poštovních klientů zabezpečuje kontrolu poštovní komunikace přijímané prostřednictvím protokolu POP3 a IMAP. Pomocí zásuvného doplňku do Microsoft Outlook a dalších e-mailových klientů je zajištěna kontrola veškeré komunikace (POP3, MAPI, IMAP, HTTP). Při kontrole přijímaných zpráv jsou použity veškeré pokročilé metody kontroly obsažené ve skenovacím jádře ThreatSense. Tím je zajištěna detekce nebezpečných programů ještě před aktualizací virových databází. Kontrola protokolu POP3 a IMAP je nezávislá na typu poštovního klienta.

Možnosti konfigurace pro tuto funkci jsou dostupné v Rozšířeném nastavení (po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně) na záložce Web a mail > Ochrana poštovních klientů > Upozornění a události.

Do kontrolovaných zpráv je možné přidávat podpis s informacemi o výsledku kontroly. Textové upozornění můžete Přidávat do přijatých a čtených zpráv nebo pouze Přidávat do odchozích zpráv. Samozřejmě, na tyto podpisy se nelze zcela spoléhat, protože nemusí být doplněny do problematických HTML zpráv a také mohou být zfalšovány viry. Přidávání podpisu můžete nastavit zvlášť pro přijaté a čtené zprávy a zvlášť pro odesílané zprávy. Možná nastavení jsou následující:

Nepřidávat do zpráv program nebude přidávat podpisy do žádných kontrolovaných zpráv,
Přidávat pouze do infikovaných zpráv program bude přidávat podpisy pouze do infikovaných zpráv,
Přidávat do všech kontrolovat zpráv program bude přidávat podpisy do všech kontrolovaných zpráv.

Přidávat do předmětu odchozích infikovaných zpráv – vypnutím této funkce se nebude do předmětu infikované zprávy přidávat informace o tom, že obsahuje infiltraci. Tato funkce se dá využít pro snadné filtrování infikovaných zpráv podle předmětu, pokud to poštovní klient umožňuje. Zároveň zvyšuje důvěryhodnost zprávy a v případě výskytu infiltrace nabízí cenné informace o úrovni hrozby pro příjemce i odesílatele.

Šablona přidávaná do předmětu infikovaných zpráv – upravte tuto šablonu, pokud chcete změnit formát předpony předmětu infikovaného e-mailu. Tato funkce přidá k původnímu předmětu zprávy "Ahoj" předponu "[virus]" a výsledný předmět bude: "[virus] Ahoj". Proměnná %VIRUSNAME% představuje detekovanou hrozbou.