Protokoly

Nastavení protokolování produktu ESET Endpoint Security je přístupné z hlavního okna programu. Přejděte na záložku Nastavení a klikněte na Rozšířená nastavení > Nástroje > Protokoly. V této sekci můžete upravit způsob správy protokolů. Program dokáže automaticky odstraňovat staré protokoly, čímž šetří místo na disku. V nastavení můžete vybrat následující možnosti:

Zaznamenávat události od úrovně – umožňuje nastavit úroveň, od které se budou zaznamenávat události do protokolu.

Diagnostické obsahují informace důležité pro ladění programu a všechny níže uvedené záznamy,
Informační obsahují informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci a všechny níže uvedené záznamy,
Varování obsahují varovné zprávy a kritické chyby,
Chyby obsahují chyby typu "Chyba při stahování souboru aktualizace" a kritické chyby,
Kritické chybyobsahují pouze kritické chyby (chyba při startu antivirové ochrany, Personálního firewallu, atd...).

icon_details_hoverPoznámka:

Všechna zablokovaná spojení se do protokolu zapíší při vybrání diagnostické úrovně.

Pomocí možnosti Automaticky vymazat záznamy starší než (dní) můžete nastavit po kolika dnech se záznamy mají vymazat.

Automaticky optimalizovat protokoly – zajistí automatickou defragmentaci protokolů, pokud počet nevyužitých záznamů překročí zadaný poměr v procentech v poli Při překročení počtu nevyužitých záznamů (v procentech).

Kliknutím na Optimalizovat spustíte defragmentaci protokolů. Defragmentace odstraňuje prázdné záznamy v protokolech, čímž zvyšuje rychlost zpracovávání. Viditelné zlepšení práce s protokoly je po optimalizaci znatelné hlavně především u protokolů s velkým množstvím záznamů.

Pomocí možnosti Zaznamenávat textové protokoly aktivujete ukládání protokolů do alternativního formátu:

Cílová složka – složka, do které se uloží protokoly (pouze pro Text/CSV). Každý protokol se ukládá do samostatného souboru (například ve virlog.txt naleznete Zachycené hrozby, pokud protokoly ukládáte jako prostý text).
Typ – pokud vybere Text jako formát souborů, protokoly budou uloženy do textového souboru; data budou oddělena tabulátorem. Stejný princip platí pro soubory oddělené středníkem CSV. Pokud vyberete Událost, protokol bude uložen do systémového Protokolu událostí, který si můžete zobrazit v Prohlížeči událostí.

Odstranit všechny protokoly – po kliknutí vymaže všechny protokoly vybrané v rozbalovacím menu Typ. O úspěšném vymazání protokolů budete informováni.

icon_details_hoverPoznámka:

Specialisté technické podpory vás mohou požádat o zaslání protokolů, které mohou urychlit řešení vašeho problému. Pomocí nástroje ESET Log Collector snadno získáte diagnostické informace z počítače včetně protokolů. Pro více informací o používání tohoto nástroje navštivte ESET Databázi znalostí.