Web a mail

V sekci Web a mail můžete nastavit Ochranu poštovních klientů, filtrování internetové komunikace prostřednictvím Filtrování obsahu webu, Ochrany přístupu na web a zajistit kontrolu nad internetovými protokoly pomocí Filtrování protokolů. Tyto funkce jsou důležité pro ochranu počítače při prohlížení internetu a e-mailové komunikaci.

Ochrana poštovních klientů kontroluje veškerou e-mailovou komunikaci, chrání před škodlivým kódem a umožňuje vybrat akci, která se provede, pokud je infiltrace detekována.

Ochrana přístupu na web monitoruje komunikaci mezi webovým prohlížečem a vzdálenými servery, která probíhá podle pravidel protokolu HTTP a HTTPs. Tato funkce umožňuje definovat seznamy URL adres, které budou blokovány, povoleny, nebo vyloučeny z kontroly.

Filtrování protokolů je pokročilá ochrana aplikačních protokolů a je prováděna prostřednictvím skenovacího jádra ThreatSense. Kontrola pracuje nezávisle na použitém internetovém prohlížeči nebo poštovním klientovi. Filtrování protokolů podporuje také šifrovanou (SSL) komunikaci.