Kontrola při nečinnosti

Kontrolu při nečinnosti můžete nastavit v Rozšířeném nastavení na záložce Antivir > Kontrola v nečinnosti > Obecné. Funkci aktivujete pomocí přepínače Zapnout kontrolu při nečinnosti. Tichá kontrola všech lokálních disků v počítači se spouští v případě, že je počítač ve stavu nečinnosti.

Standardně se kontrola při nečinnosti nespouští, pokud je počítač (notebook) napájen z baterie. Toto nastavení můžete změnit zaškrtnutím možnosti Spustit také při napájení počítače z baterie v Rozšířeném nastavení.

Vyberte možnost Zapisovat do protokolu, pokud chcete průběh kontroly zapisovat do protokolu a mít k výsledkům přístup ze sekce Nástroje > Protokoly > Kontrola počítače.

Kontrola při nečinnosti se může spustit při těchto událostech:

Vypnutí obrazovky nebo spuštění spořiče obrazovky,
Uzamčení počítače,
Odhlášení obrazovky.

Pro úpravu parametrů prováděné kontroly (například režimu detekce, úrovně léčení atp.) přejděte do sekce parametry skenovacího jádra ThreatSense.