Výjimky

icon_details_hoverPoznámka:

Nezaměňujte tuto funkci s možností pro vyloučení přípon z kontroly.

Výjimky umožňují definovat soubory a složky, které nemají být kontrolovány. Pro zajištění kontroly všech objektů na hrozby doporučujeme výjimky vytvářet pouze v nevyhnutelných případech. Přesto někdy mohou nastat situace, kdy je nutné objekt vyloučit z kontroly, například u velkých databází, jejichž kontrola by zpomalila počítač nebo aplikací, u kterých dochází ke konfliktu se skenovacím jádrem.

Pro vyloučení objektu z kontroly:

Klikněte na Přidat a zadejte cestu k objektu nebo ji vyberte ručně ze stromové struktury.

Pro vyloučení skupiny souborů z kontroly můžete použít zástupné znaky. Otazník (?) reprezentuje jeden znak zatímco hvězdička (*) reprezentuje celý řetězec znaků.

Příklady

Pokud chcete vyloučit ve vybrané složce všechny soubory, zadejte cestu ke složce a použijte masku "*.*".
Pro vyloučení celé jednotky včetně všech souborů a složek použijte masku "D:\*".
Pokud chcete vyloučit všechny .doc soubory, použijte masku "*.doc".
Pokud se název spustitelného souboru skládá z určitého počtu znaků, ale nevíte jakých, přesto znáte počáteční, použijte formát "D????. exe". Otazníky zastupují chybějící (neznámé) znaky.

CONFIG_EXCLUDE

icon_details_hoverPoznámka:

Soubory zařazené do výjimek nebudou kontrolovány rezidentní ochranou ani naplánovanou nebo ručně spuštěnou kontrolou počítače, i když budou napadeny škodlivým kódem.

Sloupce

Cesta – cesta k vyloučenému souboru nebo složce.

Hrozba – pokud je u vyloučeného souboru uveden i název infiltrace, znamená to, že u souboru je vyloučena pouze detekce této infiltrace. Není však vyloučen soubor jako celek. Pokud by tedy došlo k napadení takto vyloučeného souboru jinou infiltrací, ta bude antivirovým modulem řádně detekována. Tento typ vyloučení je možné použít pouze pro určité typy infiltrací a zadat je můžete pomocí zobrazeného dialogového okna při výskytu hrozby (po kliknutí na Zobrazit rozšířené nastavení > Vyloučit z detekce), nebo prostřednictvím možnosti Obnovit a vyloučit z kontroly z kontextového menu po kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor v karanténě.

Ovládací prvky

Přidat – přidá objekt na seznam výjimek.

Změnit – upraví existující výjimku.

Odstranit – odstraní výjimku.