Kontrolovat šifrovanou komunikaci těchto aplikací

Pomocí seznamu známých aplikací můžete přizpůsobit chování ESET Endpoint Security pro aplikace, které využívají zabezpečenou komunikaci. V tomto seznamu naleznete aplikace, pro které jste v Interaktivním režimu nastavili zapamatování vybrané akce. Seznam naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Web a mail > Kontrola protokolu SSL/TLS > Kontrolovat šifrovanou komunikaci těchto aplikací.

Dialogové okno se seznamem kontrolovaných aplikací obsahuje:

Sloupce

Aplikace – název aplikace.

Akce při kontrole – pro kontrolu nebo ignorování komunikace využívající daný certifikát vyberte možnost Kontrolovat nebo Ignorovat. V případě možnosti Automaticky se bude komunikace kontrolovat v automatickém režimu filtrování a výzva s výběrem akce se uživateli zobrazí v interaktivním režimu. Pokud nastavíte Dotázat se, vždy se uživateli zobrazí výzva s výběrem akce.

Ovládací prvky

Přidat – kliknutím přidáte aplikaci.

Změnit klikněte pro úpravu již existující aplikace.

Odstranit – klikněte pro odebrání vybrané aplikace.

OK/Zrušit – pro uložení změn klikněte na tlačítko OK, v opačném případě klikněte na tlačítko Zrušit.