Kontrola protokolu SSL/TLS

ESET Endpoint Security umožňuje také kontrolu protokolů zapouzdřených v protokolu SSL. Kontrolu můžete přizpůsobit podle toho, zda je certifikát využíván danou SSL komunikací důvěryhodný, neznámý, nebo je zařazen na seznamu certifikátů, pro které se nebude vykonávat kontrola obsahu v protokolu SSL.

Povolit kontrolu protokolu SSL/TLS – pokud je tato možnost aktivní, bude se provádět kontrola každé šifrované komunikace pomocí protokolu SSL.

K dispozici jsou následující režimy filtrování protokolu SSL/TLS:

Automatický režim – vyberte tuto možnost, pokud chcete kontrolovat veškerou komunikaci chráněnou protokolem SSL kromě komunikace chráněné certifikáty vyloučených z kontroly. Při navázání komunikace využívající zatím neznámý certifikát, který je důvěryhodně podepsán, nebudete upozorněni a komunikace bude automaticky filtrována. Při přístupu k serveru využívající nedůvěryhodný certifikát označený jako důvěryhodný, komunikace bude povolena a přenášený obsah bude filtrován.

Interaktivní režim – při přístupu k nové stránce chráněné protokolem SSL (s neznámým certifikátem) se zobrazí dialogové okno s výběr akce. Pomocí tohoto režimu můžete vytvořit seznam SSL certifikátů, které chcete vyloučit z kontroly.

Blokovat šifrovanou komunikaci používající zastaralý protokol SSL v2 – komunikace využívající starší verzi protokolu SSL bude automaticky blokována.

Kořenový certifikát

Kořenový certifikát – pro správné fungování kontroly SSL komunikace ve webových prohlížečích a poštovních klientech je potřeba přidat kořenový certifikát společnosti ESET do seznamu známých kořenových certifikátů (vydavatelů). Možnost Přidat kořenový certifikát do známých prohlížečů by měla být zapnuta. Pomocí této možnosti zajistíte automatické přidání kořenového certifikátu společnosti ESET do známých prohlížečů (například prohlížeče Opera nebo Firefox). Do prohlížečů využívající systémové úložiště kořenových certifikátů se certifikát přidá automaticky (například prohlížeče Internet Explorer).

V případě nepodporovaných prohlížečů certifikát exportujte pomocí tlačítka Zobrazit certifikát > Detaily > Kopírovat do souboru a následně jej ručně importujte do prohlížeče.

Platnost certifikátu

Pokud nelze ověřit platnost certifikátu pomocí systémového úložiště (TRCA) – v některých případech nelze certifikát webové stránky ověřit pomocí systémového úložiště kořenových certifikátů (TRCA). To znamená, že certifikát je někým samostatně podepsán (například administrátorem webového serveru nebo malou firmou) a považování tohoto certifikátu za důvěryhodný nemusí vždy představovat riziko. Většina velkých obchodních společností (například banky) používají certifikát podepsaný certifikační autoritou (Trusted Root Certification Authorities). Pokud vyberete možnost Dotázat se uživatele na platnost certifikátu (tato možnost je nastavena standardně), při navázání šifrované komunikace se zobrazí okno s výběrem akce. Pomocí možnosti Zakázat komunikaci využívající daný certifikát vždy zablokujete komunikaci s webovou stránkou využívající nedůvěryhodný certifikát.

Pokud je certifikát neplatný nebo poškozený – znamená to, že certifikátu vypršela platnost nebo nebyl správně podepsán. V tomto případě doporučujeme zakázat komunikaci využívající daný certifikát.

Pomocí seznamu známých certifikátů můžete přizpůsobit chování ESET Endpoint Security, při detekci konkrétních SSL certifikátů.