Správa URL adres

Správa URL adres umožňuje definovat seznamy adres webových stránek, které budou blokovány, povoleny, nebo vyloučeny z kontroly.

Webové stránky zařazené na Seznamu blokovaných adres nebudou dostupné, na rozdíl od adres na Seznamu povolených adres. Webové stránky zařazené na Seznamu adres vyloučených z kontroly nebudou kontrolovány na přítomnost škodlivého kódu.

Možnost Povolit filtrování protokolu SSL/TLS musí být aktivní, pokud chcete filtrovat HTTPS adresy. V opačném případě by byl zakázán pouze přístup na nešifrovanou verzi webové stránky.

V seznamech můžete používat speciální znaky * (hvězdička) a ? (otazník). Přičemž znak * nahrazuje libovolný řetězec a znak ? nahrazuje libovolný znak. Vyloučené adresy se nekontrolují proti hrozbám a proto by měl seznam výjimek obsahovat pouze ověřené a důvěryhodné adresy. Je potřeba dbát opatrnosti při používání speciálních znaků v tomto seznamu. Pro více informací, jak bezpečně přidat celou doménu včetně jejich subdomén přejděte do kapitoly Přidání masky adresy/domény. Pro aktivování seznamu vyberte možnost Seznam je aktivní. Při aplikování adresy ze seznamu je možné nastavit zobrazení upozornění zaškrtnutím možnosti Upozornit při aplikování adresy ze seznamu.

Pokud chcete zablokovat všechny HTTP adresy kromě těch definovaných na Seznamu povolených adres, zadejte do seznamu blokovaných adres * (hvězdičku).

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Přidat – umožňuje vytvořit nový seznam. To je užitečné, pokud chcete adresy rozdělit do logických skupin. Například jeden seznam blokovaných adres může obsahovat adresy z veřejných blacklistů, a druhý vámi definované adresy. V takovém případě je správa seznamu externích adres mnohem snadnější.

Změnit – upraví existující seznam adres.

Odstranit – odebere existující seznam. Toto platí pouze na ručně vytvořené seznamy, nikoli předdefinované.