Webové protokoly

Standardně je ESET Endpoint Security nakonfigurován tak, aby monitoroval HTTP protokol používaný nejrozšířenějšími internetovými prohlížeči.

Ve Windows Vista a novějších je HTTP komunikace monitorována na všech portech a ve všech aplikacích. Ve Windows XP jsou kontrolovány pouze definované Porty používané protokolem HTTP a aplikacích označených jako Weboví a poštovní klienti.,

ESET Endpoint Security podporuje kontrolu protokolů IMAPS a POP3S, které používají šifrovaný kanál pro výměnu informací mezi klientem a serverem. ESET Endpoint Security kontroluje komunikaci využívající protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Komunikace bude kontrolovány pouze na definovaných Portech používaných protokolem HTTPS.

Šifrovaná komunikace se standardně nekontroluje. Pro aktivování kontroly šifrované komunikace přejděte v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložku Filtrování protokolů > Kontrola protokolu SSL/TLS a aktivujte možnost Povolit filtrování protokolu SSL/TLS.