Profily firewallu

Profily jsou účinným nástrojem pro ovlivnění chování Personálního firewallu ESET Endpoint Security. Pro každé pravidlo můžete definovat, v jakém profilu je platné. Pokud není pro pravidlo vybrán žádný profil, platí pravidlo pro každý profil. Můžete si vytvořit několik profilů s odlišnými pravidly, mezi kterými se lze jednoduše přepínat.

Kliknutím na tlačítko Změnit vedle položky Seznam profilů zobrazíte dialogové okno Profily firewallu, ve kterém můžete definovat jednotlivé profily.

Síťový adaptér můžete nastavit tak, že pro každou připojenou síť se použije jiný profil. Rovněž můžete přiřadit konkrétní profil dané síti v sekci Rozšířeném nastavení (F5) > Personální firewall > Známé sítě. Vyberte síť ze seznamu Známých sítí, klikněte na tlačítko Upravit a z rozbalovacího menu Profil firewallu vyberte profil, který chcete síti přiřadit. Pokud síť nebude mít přiřazen žádný profil, použije se výchozí profil. Pokud síťový adaptér nemá nastaven žádný síťový profil, použije se výchozí profil v podle připojené sítě. Pokud neexistuje žádný síťový profil nebo profil k síťovému adaptéru, použije se globální výchozí profil. Pro přiřazení profilu síťovému adaptéru, klikněte na tlačítko Změnit vedle položky Profily přiřazené síťovým adaptérům. Následně vyberte síťový adaptér, klikněte na tlačítko Změnit a vyberte profil z rozbalovacího menu Výchozí profil firewallu.

Při automatickém přepnutí na nový profil se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí informační bublina.