Aplikace vyloučené z detekce změn aplikací

Personální firewall ESET Endpoint Security detekuje změny aplikací, pro které existuje pravidlo, viz kapitola Detekce změn aplikací.

Pokud nechcete aby konkrétní aplikace, pro kterou existuje pravidlo v Personálním firewallu, byla sledována, můžete ji vyloučit z kontroly.

Přidat – přidá aplikaci do seznamu.

Změnit – upraví existující aplikaci.

Odstranit – odebere vybranou aplikaci ze seznamu.