Nastavení zobrazování spojení

Kliknutím na Nastavení zobrazených spojení... zobrazíte rozšířené nastavení Síťového spojení, kde jsou dostupné následující možnosti:

Překládat IP adresy na názvy počítačů je-li to možné, síťové adresy se uvádějí ve formě názvu DNS, nikoli v číselné podobě IP adresy,

Zobrazovat pouze TCP spojení mezi spojení jsou zahrnuta pouze ta, která patří k protokolu TCP,

Zobrazit naslouchající spojení zobrazena jsou také spojení, ve kterých neprobíhá komunikace, ale port je v systému otevřený a čeká na spojení,

Zobrazit spojení v rámci počítače zobrazí se také spojení, jejichž vzdáleným protějškem je lokální systém. Jedná se o spojení typu localhost.