Detekce změn aplikací

Tato funkce kontroluje aplikace a zobrazuje oznámení ve chvíli, kdy změněná aplikace, pro kterou existuje pravidlo v Personálním firewallu, navazuje komunikaci. To je užitečné pro zabránění tomu, aby pravidlo vytvořené pro konkrétní aplikaci se použilo na aplikaci, která změnila svůj zdrojový kód. V takovém případě by byla aplikaci ovlivněné škodlivým kódem povolena komunikace, ačkoli to není žádoucí.

Prosím, mějte na paměti, že tato funkce není určena pro detekci změn všech aplikací. Cílem této funkce je zabránit zneužití existujících pravidel Personálního firewallu, proto jsou monitorovány pouze aplikace, pro které existují pravidla.

Kontrolovat změnu aplikací – aktivuje agenta, který bude sledovat, zda se daná aplikace změnila (aktualizovala, infikovala, jinak změnila). Hlášení o změně aplikace se zobrazí ve chvíli, kdy aplikace navazuje komunikaci.

Povolit změnu podepsaných (důvěryhodných) aplikací – o změně aplikací, které jsou digitálně podepsány nebudete informováni.

Seznam aplikací vyloučených z kontroly – pomocí tohoto seznamu můžete zajistit, že u konkrétních aplikací nebude sledováno, zda došlo k jejich změně.