Poštovní protokoly

Protokol POP3 a IMAP je nejrozšířenější protokol určený pro příjem e-mailové komunikace prostřednictvím poštovního klienta. ESET Endpoint Security zajišťuje ochranu těchto protokolů zcela nezávisle na používaném klientovi.

Konfiguraci kontroly protokolu IMAP/IMAPS a POP3/POP3S naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Web a mail > Ochrana poštovních klientů > Poštovní protokoly. Pro zapnutí tohoto modulu použijte přepínač Zapnout ochranu poštovních protokolů.

Ve Windows Vista a novějších je komunikace na protokolech IMAP a POP3 automaticky zjišťována a kontrolována na všech portech. Ve Windows XP jsou kontrolovány pouze definované Porty používané protokolem IMAP/POP3 a aplikace označené jako Weboví a poštovní klienti.

ESET Endpoint Security podporuje kontrolu protokolů IMAPS a POP3S, které používají šifrovaný kanál pro výměnu informací mezi klientem a serverem. ESET Endpoint Security kontroluje komunikaci využívající protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Komunikace bude kontrolována pouze na definovaných Portech používaných protokolem IMAPS/POP3S, bez ohledu na verzi operačního systému.

Šifrovaná komunikace se standardně nekontroluje. Pro aktivování kontroly šifrované komunikace přejděte v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložku Filtrování protokolů > Kontrola protokolu SSL/TLS a aktivujte možnost Zapnout filtrování protokolu SSL/TLS.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP