Potvrzovací zprávy

V tomto dialogovém okně můžete upravit zobrazování zpráv, které ESET Endpoint Security zobrazí před provedením akce. Pro jejich aktivaci nebo deaktivaci použijte zaškrtávací pole na daném řádku.