Editor skupiny sériových čísel

Pro vytvoření nové skupiny sériových čísel klikněte na tlačítko Přidat, zadejte název skupiny a akci dokončete kliknutím na tlačítko OK. Pro úpravu seznamu již existujících sériových čísel použijte tlačítko Změnit a Odstranit. Po vybrání konkrétní skupiny se v pravé části okna zobrazí tlačítko Importovat ze souboru, ve kterém můžete mít definovaný seznam sériových čísel. Po dokončení požadovaných změn klikněte na tlačítko OK, v opačném případě klikněte na tlačítko Zrušit a nedojde k uložení změn.