Nastavení proxy serveru

Ve velkých lokálních sítích, může připojení do internetu zajišťovat tzv. proxy server. V takovém případě musí být proxy server správně zadán v nastavení programu, jinak by mohlo dojít k potížím se stahováním aktualizací. Nastavení proxy serveru je možné v ESET Endpoint Security definovat na dvou odlišných místech v rámci Rozšířeného nastavení.

V prvním případě můžete konfigurovat proxy server v části Nástroje > Proxy server a nastavit proxy globálně pro celý produkt ESET Endpoint Security. Nastavení budou používat všechny moduly vyžadující přístup k internetu.

Pro nastavení proxy serveru na této úrovni vyberte možnost Používat proxy server a následně zadejte adresu proxy serveru do pole Proxy server a číslo portu do pole Port.

V případě, že komunikace s proxy serverem vyžaduje autentifikaci, je potřeba také zaškrtnout pole Proxy server vyžaduje autorizaci a zadat patřičné údaje do polí Uživatelské jméno a Heslo. Pro získání automatického nastavení proxy serveru můžete kliknout na tlačítko Vyhledat, tímto se přenese nastavení z programu Internet Explorer.

icon_details_hoverPoznámka:

Tímto způsobem není možné získat autentifikační údaje (uživatelské jméno a heslo). Pokud jsou pro přístup k proxy serveru vyžadovány, musíte je zadat ručně.

Pokud aktivujete možnost Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server, ESET Endpoint Security automaticky zkusí připojení k aktualizačním serverům ESET bez použití proxy. Tuto možnost je vhodné nastavit mobilním uživatelům.

V druhém případě se nastavení proxy serveru nachází v Rozšířeném nastavení na záložce Aktualizace. Toto nastavení je platné pro konkrétní profil aktualizace a je vhodné jej použít, pokud se jedná o přenosný počítač, který provádí aktualizaci z různých míst. Bližší popis nastavení naleznete v kapitole Pokročilé nastavení aktualizace.

PROXY_SERVER