Počítač

V sekci Počítač můžete nastavit antivirus a antispyware, definovat jak zacházet s výměnnými médii a konfigurovat HIPS (Host-based Intrusion Prevention System). Nastavením těchto funkcí můžete definovat pokročilou ochranu svého počítače.

Antivirus a antispyware zabezpečuje komplexní ochranu před nebezpečnými programy ohrožujícími systém. Zahrnuje kontrolu souborů, e-mailů a internetové komunikace. Nalezený škodlivý kód dokáže eliminovat zablokováním a následným vyléčením, vymazáním nebo přesunutím do karantény.

Modul Správa zařízení umožňuje kontrolovat, blokovat a nastavit rozšířená přístupová práva a pravidla pro filtrování přístupu pro tato zařízení.

HIPS chrání systém před škodlivým kódem a eliminuje aktivity ohrožující bezpečnost počítače. Používá pokročilou analýzu chování kódu, která spolu s detekčními schopnostmi síťového filtru zajišťuje efektivní monitorování běžících procesů, souborů a záznamů v registru, což umožňuje aktivně blokovat pokusy o narušení bezpečnosti a předcházet jim.

Prezentační režim je vhodný pro uživatele, kteří používají aplikace běžící v režimu celé obrazovky a nechtějí být rušeni oznamovacími okny. V tomto režimu jsou pozastaveny všechny naplánované úlohy, zablokována vyskakovací okna a další komponenty, které by mohly snižovat výkon systému.