ESET LiveGrid®

ESET LiveGrid® (nová generace ESET ThreatSense.Net) je pokročilý systém varování před novými hrozbami pracující na základě reputace. Využívá aktuální informace z cloudu a umožňuje tak specialistům z virových laboratoří ESET udržovat ochranu před hrozbami na nejvyšší možné úrovni. Přímo z hlavní okna programu nebo kontextového menu můžete zkontrolovat reputaci běžících procesů a souborů a získat bližší informace z  ESET LiveGrid®. Již při instalaci ESET Endpoint Security máte na výběr dvě možnosti:

1.Můžete vypnout ESET LiveGrid®. Neovlivní to žádnou součást programu a stále budete mít k dispozici nejlepší možnou ochranu,
2.Můžete ESET LiveGrid® nakonfigurovat pro odesílání anonymních informací o nových hrozbách. Takový soubor bude odeslán do virové laboratoře společnosti ESET k analyzování, což zajistí rychlejší vydání aktualizace virové databáze.

ESET LiveGrid® shromažďuje z vašeho počítače pouze informace, které se týkají nové infiltrace. To může zahrnovat vzorek nebo kopii souboru, ve kterém se infiltrace objevila, název složky, kde se soubor nacházel, název souboru, informaci o datu a čase detekce, způsob, jakým se infiltrace dostala do počítače a informaci o používaném operačním systému.

Standardně ESET Endpoint Security odesílá podezřelé soubory na podrobnou analýzu do virové laboratoře ESET. Pokud se infiltrace nachází v souborech s určitými příponami, jako například .doc a .xls, nikdy se neodesílá jejich obsah. Mezi výjimky můžete přidat další přípony souborů, jejichž obsah nechcete odesílat.

Pro přístup k nastavení ESET LiveGrid® přejděte do Rozšířeného nastavení (po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložku Nástroje > ESET LiveGrid®.

Zapnout ESET LiveGrid® (doporučeno) – systém ESET LiveGrid® pracující na základě reputace zvyšuje účinnost antivirového řešení ověřováním souborů vůči online databázi povolených a zakázaných souborů.

Odesílat anonymní statistiky – tato možnost je standardně zapnuta. Zrušením této možnosti zakážete odesílání anonymních dat o vašem počítači do ESET LiveGrid®. Tyto informace mohou obsahovat název infiltrace, datum a čas detekce, verzi ESET Endpoint Security, verzi používaného operačního systému a místní nastavení.

Odesílat soubory – tato možnost je standardně zapnuta. Podezřelé soubory, pravděpodobné infiltrace nebo nežádoucí chování bude odesíláno do společnosti ESET prostřednictvím technologie ESET LiveGrid®.

Po aktivování možnosti Zapisovat do protokolu se budou do protokolu zaznamenávat všechny informace o odeslaných datech. Při odeslání souboru nebo statistických dat se informace zobrazí v Protokolech.

Kontaktní e-mail (nepovinný údaj) – zadaný kontaktní e-mail se odešle společně s podezřelým souborem a v případě potřeby může být použit pro vyžádání dalších informací. Prosím, mějte na paměti, že od společnosti ESET neobdržíte žádnou informaci o zaslaném vzorku, pokud nejsou vyžadovány podrobnější informace k jeho analyzování.

Výjimky – pomocí seznamu výjimek můžete vyloučit složky a konkrétní typy souborů z odeslání k analýze (například soubory obsahující citlivé informace jako dokumenty nebo tabulky). Seznam zobrazených souborů a složek nebude nikdy odeslán do virových laboratoří ESET k další analýze na přítomnost škodlivého kódu. Standardně se neodesílají nejrozšířenější typy souborů (.doc atp.) a v případě potřeby můžete tento seznam kdykoli rozšířit.

Pokud jste měli zapnutý ESET LiveGrid® a nyní jste jej vypnuli, může se stát, že v počítači jsou již připraveny datové balíčky k odeslání. Tyto balíčky se ještě odešlou při nejbližší příležitosti. Po vypnutí systému se již nové balíčky vytvářet nebudou.