Antivirus

Antivirus zajišťuje komplexní ochranu před nebezpečnými programy ohrožujícími systém. Zahrnuje kontrolu souborů, e-mailů a internetové komunikace. V případě zjištění škodlivého kódu jej modul antivirové ochrany dokáže eliminovat zablokováním, následným vyléčením, odstraněním nebo přesunutím do karantény.

Pro konfiguraci modulu Antiviru klikněte na Rozšířené nastavení nebo stiskněte klávesu F5.

V možnostech kontroly, které jsou společné pro všechny moduly (např. Rezidentní ochrana souborového serveru, Ochrana přístupu na web,...), můžete zapnout nebo vypnout následující detekci:

Potenciálně nechtěné aplikace nemusí být nutně škodlivé, v každém případě však mohou mít negativní dopad na výkon počítače.
Více informací o tomto typu aplikací naleznete ve slovníku pojmů.
Potenciálně zneužitelné aplikace jsou legitimní komerční aplikace, které mohou být zneužity ke škodlivé činnosti. Příkladem mohou být programy pro vzdálené připojení, aplikace k odšifrování hesel a keyloggery (programy, které zaznamenávají zadané znaky na klávesnici). Tato možnost je standardně vypnuta.
Více informací o tomto typu aplikací naleznete ve slovníku pojmů.
Podezřelé aplikace jsou programy, které používají pro kompresi packery nebo jiné ochranné mechanismy zabraňující detekci. Takové typy ochranných mechanismů jsou velice často zneužívány autory škodlivého kódu.

Technologie Anti-Stealth je sofistikovaný systém pro detekci nebezpečných programů například rootkitů, které jsou po svém spuštění neviditelné pro operační systém. Ty jsou imunní vůči standardním detekčním technikám.

Výjimky umožňují definovat soubory a složky, které nemají být kontrolovány. Pro zajištění kontroly všech objektů na hrozby doporučujeme výjimky vytvářet pouze v nevyhnutelných případech. Přesto někdy mohou nastat situace, kdy je nutné objekt vyloučit z kontroly, například u velkých databází, jejichž kontrola by zpomalila počítač nebo aplikací, u kterých dochází ke konfliktu se skenovacím jádrem. Pro více informací o vyloučení objektu z kontroly se podívejte do kapitoly Výjimky.

Zapnout rozšířenou kontrolu prostřednictvím AMSI – prostřednictvím Microsoft Antimalware Scan Interface bude program Powershell skripty a skripty spouštěné prostřednictvím Windows Script Host (tato funkce je dostupná od Windows 10).

CONFIG_ANTIVIRUS