Rezidentní ochrana souborového systému

Rezidentní ochrana kontroluje veškeré dění v počítači. Všechny soubory, které se v počítači otevírají, vytvářejí a spouštějí jsou kontrolovány na přítomnost infiltrace. Rezidentní ochrana se spouští automaticky při startu systému.

CONFIG_AMON

Standardně se rezidentní ochrana spustí vždy při startu operačního systému. Ve zvláštních případech (například pokud dochází ke konfliktu s jiným rezidentním programem), je možné spuštění rezidentní ochrany zastavit odškrtnutím možnosti Automatický start rezidentní ochrany souborového systému v Rozšířeném nastavení na záložce Rezidentní ochrana souborového systému > Obecné.

Kontrola médií

Standardně je nastavena kontrola všech typů médií:

Lokální disky lokální pevné disky v počítači,

Výměnná média diskety, CD, DVD, USB klíče, Bluetooth zařízení a další,

Síťové disky namapované síťové disky.

Doporučujeme ponechat toto nastavení. Změnu doporučujeme pouze ve zvláštních případech, např. pokud při kontrole určitého média dochází k výraznému zpomalení.

Kontrola při událostech

Standardně jsou soubory kontrolovány při otevírání, spouštění a vytváření. Tato nastavení doporučujeme ponechat pro zajištění maximální možné ochrany počítače:

Otevření souboru zapne nebo vypne kontrolu souborů při přístupu a otevírání,
Vytvoření souboru zapne nebo vypne kontrolu vytvářených nebo upravovaných souborů,
Spuštění souboru zapne nebo vypne kontrolu souborů při jejich spouštění,
Přístup k výměnnému médiu – zapne nebo vypne kontrolu souborů, které přistupují k výměnným zařízením,
Vypnutí počítače – zapne nebo vypne kontrolu souborů, které vyvolaly vypnutí systému.

Rezidentní ochrana kontroluje všechny typy médií a kontrola je prováděna při různých událostech jako je přístup k souboru. Při kontrole jsou používány detekční metody technologie ThreatSense (ty jsou popsány v kapitole Nastavení skenovacího jádra ThreatSense). Chování rezidentní ochrany může být odlišné u nově vytvářených než existujících souborů. Například, pro nově vytvářené soubory můžete nastavit hlubší úroveň kontroly.

Pro zajištění minimálních systémových nároků, nejsou již dříve kontrolované soubory znovu kontrolovány (pokud nebyly změněny). Soubory jsou opět kontrolovány pouze po každé aktualizaci virové databáze. Toto chování můžete přizpůsobit pomocí Smart optimalizace. Pokud je tato funkce zakázána, všechny soubory jsou kontrolovány vždy, když se k nim přistupuje. Pokud chcete možnosti kontroly upravit, otevřete Rozšířené nastavení (stisknutím klávesy F5 v hlavním okně programu), přejděte na záložku Antivir > Rezidentní ochrana souborového systému. Dále přejděte na záložku Parametry skenovacího jádra ThreatSense > Ostatní a aktivujte nebo vypněte možnost Používat Smart optimalizaci.