Konflikt v rozšířeném nastavení

Tato chyba se může zobrazit v případě, kdy máte HIPS nebo Personální firewall přepnutý do interaktivního nebo učícího režimu, a pokoušíte se vytvořit pravidlo ve stejnou chvíli, jako program.

MONITOR_ORANGE DŮLEŽITÉ:

Před vytvořením vlastním pravidel přepněte režim filtrování na automatický. Pro více informací přejděte do kapitoly učící režim firewallu.