Jak naplánovat kontrolu počítače (kontrola každých 24 hodin)?

Pro naplánování standardní úlohy přejděte v hlavním okně programu na záložku Nástroje > Plánovač. Níže je popsán stručný návod, jak vytvořit úlohu, která bude kontrolovat lokální disky každých 24 hodin.

Pro naplánovaní úlohy postupujte následovně:

1.Klikněte na tlačítko Přidat v hlavním okně Plánovače,
2.V rozbalovacím menu vyberte možnost Kontrola počítače,
3.Zadejte název úlohy a klikněte na možnost Opakovaně,
4.Interval provedení úlohy zadejte 24 hodin (1440 minut),
5.Vyberte akci, která se provede v případě neprovedení úlohy ve stanoveném čase,
6.Zkontrolujte všechna nastavení úlohy v seznamu a klikněte na Dokončit,
7.V rozbalovacím menu Cíle kontroly vyberte lokální disky,
8.Klikněte na Nastavit pro dokončení.