Jak povolit komunikaci pro konkrétní aplikaci?

Pokud je detekováno nové spojení/komunikace v interaktivním režimu Personálního firewallu, pro kterou ještě nebylo vytvořeno pravidlo, zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete komunikaci povolit nebo zakázat. Pokud chcete, aby se ESET Endpoint Security provedl vybranou akci při každém pokusu o komunikaci, zaškrtněte možnost Zapamatovat akci (vytvořit pravidlo).

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Pro aplikace, které dosud ESET Endpoint Security Personální firewall nedetekoval můžete vytvořit nové pravidlo v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Personální firewall > Obecné > Pravidla po kliknutím na tlačítko Změnit.

Pravidlo vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat. Na záložce Hlavní zadejte směr komunikace, použitý protokol a akci, kterou chcete na danou komunikaci použít.

Na záložce Lokální strana vyberte aplikaci na tomto počítači, která komunikuje a definujte port. Na záložce Vzdálená strana zadejte vzdálenou adresu a port (pokud je to potřeba). Nově vytvořené pravidlo se aplikuje ihned po detekci dané komunikace.