Interaktivní režim HIPS

Dialogové okno s výběrem akce se zobrazí pokaždé, když je pro událost vybrána akce Dotázat se. Umožňuje vybrat, zda chcete operaci Povolit nebo Zakázat. Pokud nevyberete žádnou akci, použije se standardní pravidlo z již předdefinovaných.

DIALOG_HIPS

Dialogové okno s výběrem akce umožňuje vytvoření pravidla, které má vlastnosti podle operace, která vyvolala tento dialog. Přesné parametry nového pravidla můžete nastavit po kliknutí na Zobrazit nastavení. Takto vytvořená pravidla se vyhodnocují stejně, jako kdyby byla zadána ručně, přesto může být pravidlo vytvořené pomocí dotazu méně specifické. To znamená, že po vytvoření pravidla může stejná operace znovu vyvolat dialogové okno, pokud se parametry z předchozího pravidla nevztahují na tuto situaci.

Aktivovaná možnost Dočasně si zapamatovat akci pro tento proces způsobí, že se vybraná akce (Povolit nebo Zakázat) zapamatuje pro tento proces, a použije se pokaždé, kdyby se pro operaci tohoto procesu měl zobrazit další dotazovací dialog. Tato nastavení jsou jen dočasná, platí pouze do nejbližší změny pravidel, režimu filtrování, aktualizaci modulu HIPS nebo restartu systému.