ERA Agent

ERA Agent je nezbytnou součástí ESET Remote Administrator. Každý produkt na klientské stanici (například ESET Endpoint Security) komunikuje s ERA Serverem prostřednictvím ERA Agenta. ERA Agent je součástí ESET Remote Administrator a zajišťuje vzdálenou správu produktu ESET. ERA Agent sbírá informace z klienta a odesílá je na ERA Server, a naopak přijímá úlohy, které ERA Server odeslal klientovi – ty jsou odeslány agentovi a agent je předá klientovi. Veškerá síťová komunikace probíhá mezi ERA Agentem a nadřazeným prvkem ERA infrastruktury – ERA Serverem a ERA Proxy.

ERA Agent se může k ERA Serveru připojovat jedním z následujících způsobů:

1.ERA Agent je připojen přímo k serveru.
2.ERA Agent je připojen k serveru prostřednictvím proxy.
3.ERA Agent je připojen k serveru prostřednictvím několika proxy.

ERA Agent komunikuje s nainstalovaným bezpečnostním řešením ESET na klientovi, sbírá informace z programu i systému a přijímá žádosti na konfiguraci od serveru určené pro klienta.

icon_details_hoverPoznámka

ERA Proxy má vlastního ERA Agenta, který zajišťuje komunikaci mezi klienty, dalšími ERA Proxy a ERA Serverem.