Úrovně léčení

Rezidentní ochrana pracuje ve třech režimech léčení (pro jejich zobrazení klikněte na záložku Rezidentní ochrana souborového systému > Parametry skenovacího jádra ThreatSense).

Neléčit – infikované soubory nebudou automaticky léčeny. Při detekci se zobrazí varovné okno s možností výběru akce, která se má provést. Tato úroveň je navržena pro pokročilé uživatele, kteří vědí, jak postupovat v případě infiltrace.

Standardní úroveň léčení – program se pokusí infikované soubory automaticky léčit, nebo odstranit na základě předdefinované akce (v závislosti na typu infiltrace). Informace o detekci a odstranění infikovaného souboru je zobrazena informační bublinou v pravém dolním rohu obrazovky. Pokud program nedokáže automaticky vybrat správnou akci, zobrazí se okno s možností výběru akce. Možnost výběru akce se zobrazí také v případě, když se předdefinovanou akci nepodaří provést.

Přísné léčení – program vyléčí nebo odstraní všechny infikované soubory. Výjimku tvoří systémové soubory. Pokud je nelze vyléčit, zobrazí se výběr akce, která se má provést.

MONITOR_RED VAROVÁNÍ:

Při detekci infiltrace v archivu, bude při standardním a přísném léčení odstraněn celý archiv. Při standardním léčení bude archiv odstraněn, pouze pokud obsahuje samotný soubor s infiltrací. Při přísném léčení bude archiv odstraněn i v případě, že kromě infiltrace obsahuje další korektní soubory.