ความช่วยเหลือออนไลน์ ESET

เลือกหัวข้อ

มิเรอร์การอัพเดท

ESET Endpoint Security ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสำเนาของไฟล์การอัพเดท ซึ่งสามารถใช้ในการอัพเดทเวิร์กสเตชันอื่นๆ ในเครือข่าย การใช้ "มิเรอร์" – สำเนาของไฟล์การอัพเดทในสภาพแวดล้อม LAN เป็นวิธีที่สะดวก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์การอัพเดทจากเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทของผู้ขายซ้ำๆ โดยแยกตามแต่ละเวิร์กสเตชัน การอัพเดทจะดาวน์โหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ในระบบ จากนั้นแจกจ่ายไปยังเวิร์กสเตชันทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดปัญหาโอเวอร์โหลดสำหรับการรับส่งข้อมูลในเครือข่าย การอัพเดทเวิร์กสเตชันที่เป็นไคลเอ็นต์จากมิเรอร์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรภาระงานของเครือข่าย และประหยัดแบนด์วิดธ์ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต


warning

มิเรอร์อัพเดทจะสร้างสำเนาไฟล์อัพเดทที่ใช้ในการอัพเดทเวิร์กสเตชันที่กำลังเรียกใช้ ESET Endpoint Security รุ่นเดียวกันสำหรับ Windows (ตัวอย่างเช่น ESET Endpoint Security สำหรับ Windows เวอร์ชัน 10.x จะสร้างไฟล์อัพเดทเฉพาะสำหรับเวอร์ชัน 10.x ESET Endpoint Antivirus สำหรับ Windows และ ESET Endpoint Security สำหรับ Windows)


note

เพื่อลดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายที่ใช้ ESET PROTECT On-Prem หรือ ESET PROTECT ในการจัดการไคลเอ็นต์จำนวนมาก เราขอแนะนำให้คุณใช้ ESET Bridge แทนที่จะกำหนดค่าไคลเอ็นต์เป็นมิเรอร์ สามารถติดตั้ง ESET Bridge ได้ด้วย ESET PROTECT On-Prem หรือ ESET PROTECT โดยใช้ตัวติดตั้งแบบออลอินวัน หรือเป็นส่วนประกอบแบบสแตนด์อโลน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความแตกต่างระหว่างพร็อกซี ESET Bridge, Apache HTTP เครื่องมือมิเรอร์และการเชื่อมต่อโดยตรง โปรดดู หน้าวิธีใช้ออนไลน์ของ <%ESET PROTECT%>

ตัวเลือกการตั้งค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์จะอยู่ใน การตั้งค่าขั้นสูง > อัพเดท > โปรไฟล์ > มิเรอร์อัพเดท

CONFIG_UPDATE_MIRROR

หากต้องการสร้างมิเรอร์บนเวิร์กสเตชันไคลเอ็นต์ ให้เปิดใช้งาน สร้างมิเรอร์อัพเดท การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้จะเป็นการเปิดใช้ตัวเลือกการกำหนดค่ามิเรอร์อื่นๆ เช่น วิธีที่จะเข้าถึงไฟล์การอัพเดท และพาธการอัพเดทไปยังไฟล์ที่มิเรอร์

เข้าถึงไฟล์อัพเดท

เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ HTTP – หากเปิดใช้งาน การอัพเดทไฟล์จะสามารถ เข้าถึงผ่าน HTTP และไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

วิธีการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์อย่างละเอียดจะอธิบายไว้ใน การอัพเดทจากมิเรอร์ ในการเข้าถึงมิเรอร์ มีวิธีการพื้นฐานสองวิธี โดยสามารถใช้โฟลเดอร์ที่มีไฟล์การอัพเดทในฐานะโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน หรือไคลเอ็นต์สามารถเข้าถึงมิเรอร์ในระบบได้ในเซิร์ฟเวอร์ HTTP ได้

โฟลเดอร์ที่ใช้เฉพาะการเก็บไฟล์การอัพเดทสำหรับมิเรอร์นั้นมีการกำหนดใน โฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ที่ใช้มิเรอร์ หากต้องการเลือกโฟลเดอร์อื่น ให้คลิก ล้าง เพื่อลบโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror แล้วคลิก แก้ไข เพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ในระบบหรือโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ถ้าต้องมีการให้สิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ที่ระบุ จะต้องให้ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ในช่อง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ถ้าโฟลเดอร์ปลายทางที่เลือกไว้อยู่ที่ดิสก์ของเครือข่ายที่ใช้งานระบบปฏิบัติ Windows NT/2000/XP ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบุต้องมีสิทธิ์เขียนสำหรับโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ ควรพิมพ์ชื่อผู้ใช้ให้อยู่ในรูปแบบโดเมน/ผู้ใช้หรือเวิร์กกรุ๊ป/ผู้ใช้ โปรดระบุรหัสผ่านที่ตรงกันด้วย