ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Uspostavljanje veze – otkrivanje

Zaštitni zid otkriva sve nove mrežne veze. Aktivni režim zaštitnog zida određuje radnje koje se izvršavaju za novo pravilo. Ako je aktiviran Automatski režim ili Režim zasnovan na polisama, zaštitni zid će izvršiti prethodno definisane radnje bez interakcije sa korisnikom.

Interaktivni režim prikazuje informativni prozor koji prijavljuje otkrivanje nove mrežne veze sa detaljnim informacijama o vezi. Možete da izaberete da Dozvolite ili Zabranite (blokirate) vezu. Ako više puta dozvolite istu vezu u prozoru dijaloga, preporučujemo da kreirate novo pravilo za tu vezu. Izaberite opciju Kreiraj pravilo i zapamti trajno i sačuvajte radnju kao novo pravilo za zaštitni zid. Ako zaštitni zid u budućnosti prepozna istu vezu, primeniće postojeće pravilo i neće zahtevati prethodnu interakciju korisnika.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Pri kreiranju novih pravila, dozvolite samo one veze za koje znate da su sigurne. Ako su sve veze dozvoljene, onda zaštitni zid ne ispunjava svoju svrhu. Ovo su važni parametri za veze:

Aplikacija – Lokacija izvršne datoteke i ID procesa. Nemojte dozvoliti veze za nepoznate aplikacije i procese.

Potpisnik – Ime izdavača aplikacije. Kliknite na tekst da biste prikazali bezbednosni certifikat za preduzeće.

Reputacija – Nivo rizika veze. Vezama se dodeljuje nivo rizika: Bezbedno (zeleno), nepoznato (narandžasto) ili rizično (crveno), korišćenjem niza heurističkih pravila koja ispituju karakteristike svake veze, broj korisnika i vreme otkrivanja. Ove informacije prikuplja ESET LiveGrid® tehnologija.

Usluga – Ime usluge, ako je aplikacija Windows usluga.

Daljinski računar – Adresa daljinskog uređaja. Dozvolite samo veze ka pouzdanim i poznatim adresama.

Daljinski port – Komunikacioni port. Komunikacija na uobičajenim portovima (npr. veb-saobraćaj – broj porta 80,443) bi trebalo da bude dozvoljena u normalnim okolnostima.

Računarske infiltracije često koriste Internet i skrivene veze kako bi zarazile daljinske sisteme. Ako su pravila ispravno konfigurisana, zaštitni zid postaje korisna alatka za zaštitu od mnoštva napada zlonamernim kodom.