ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Preporučuje se ponovno pokretanje

Potrebno je ponovo pokrenuti računar nakon ažuriranja programa ESET Endpoint Security na novu verziju. Novije verzije programa ESET Endpoint Security se izdaju kako bi se primenila poboljšanja ili rešili problemi koje automatska ažuriranja za module programa ne mogu da reše.

Kliknite na opciju Ponovo pokreni odmah da biste ponovo pokrenuli računar. Ako planirate da ponovo pokrenete računar kasnije, kliknite na opciju Podseti me kasnije. Kasnije možete ponovo da pokrenete računar ručno u okviru odeljka Status zaštite u glavnom prozoru programa.

Da biste deaktivirali „Potrebno je ponovno pokretanje“ ili „Preporučuje se ponovno pokretanje“, pratite korake u nastavku:

  1. Otvorite Napredno podešavanje (F5) > Obaveštenja > Interaktivna upozorenja.
  2. Kliknite na dugme Uredi pored stavke Interaktivna upozorenja. U odeljku Računar, opozovite izbor u polju za potvrdu Ponovo pokreni računar (obavezno) i Ponovo pokreni računar (preporučeno).
  3. Kliknite na dugme OK da biste sačuvali promene u oba otvorena prozora.
  4. Upozorenja se više neće prikazivati na mašini krajnje tačke.
  5. (opcionalno) Da biste deaktivirali status aplikacije u glavnom prozoru programa ESET Endpoint Security, iz prozora statusa aplikacije opozovite izbor u polju za potvrdu pored opcije Potrebno je ponovno pokretanje računara i Preporučuje se ponovno pokretanje računara.