ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Politika privatnosti

Kompanija ESET, spol. s r. o., sa registrovanim sedištem na adresi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovačka, prijavljena pri Agenciji za privredne registre kojom upravlja I okružni sud u Bratislavi, odeljak Sro, unos br. 3586/B, sa matičnim brojem preduzeća: 31333532, u svojstvu Kontrolora podataka („ESET“ ili „Mi“) želi da bude transparentna kada je reč o obradi ličnih podataka i privatnosti naših klijenata. Da bismo ostavrili ovaj cilj, objavljujemo ovu Politiku privatnosti sa isključivim ciljem informisanja naših klijenata („Krajnji korisnik“ ili „Vi“) o sledećim temama:

Obrada ličnih podataka,

Poverljivost podataka,

Prava subjekta podataka.

Obrada ličnih podataka

Usluge koje pruža kompanija ESET implementirane u naš proizvod pružaju se u skladu sa Ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom („EULA“), ali neki od njih mogu da zahtevaju posebnu pažnju. Želimo da vam pružimo dodatne informacije o prikupljanju podataka koje je povezano sa pružanjem usluga. Pružamo različite usluge, opisane u ugovoru EULA i dokumentaciji o proizvodu, kao što je usluga ažuriranja/nadogradnje, ESET LiveGrid®, zaštita od zloupotrebe podataka, podrška itd. Da bi sve to funkcionisalo, potrebno je da prikupimo sledeće informacije:

Ažuriranja i ostali statistički podaci koji obuhvataju informacije o procesu instalacije i vašem računaru, uključujući i platformu na kojoj je naš proizvod instaliran, kao i informacije o radu i funkcijama naših proizvoda, kao što je operativni sistem, informacije o hardveru, ID oznake licence, IP adresa, MAC adresa, podešavanje konfiguracije proizvoda.

Jednostrane heš oznake u vezi sa infiltracijama kao deo ESET LiveGrid® sistema reputacije, što poboljšava učinak rešenja za zaštitu od malvera tako što poredi skenirane datoteke sa bazom koja sadrži bele i crne liste stavki u cloudu.

Sumnjivi uzorci i metapodaci kao deo ESET LiveGrid® sistema povratnih informacija koji omogućava kompaniji ESET da odmah reaguje na potrebe svojih krajnjih korisnika i bude dostupna za najnovije pretnje. Oslanjamo se na to da ćete nam slati

oinfiltracije kao što su potencijalni uzorci virusa i drugih zlonamernih programa i sumnjive, problematične, potencijalno neželjene ili potencijalno nebezbedne objekte kao što su izvršne datoteke, e-pošta koju ste prijavili kao bezvrednu ili koju je naš proizvod označio;

oinformacije o uređajima u lokalnoj mreži, kao što su vrsta, proizvođač, model i/ili naziv uređaja;

oinformacije o korišćenju interneta, kao što su IP adresa i geografske informacije, IP paketi, URL adrese i eternet okviri;

odatoteke sa ispisom sadržaja i informacije koje one sadrže.

Nemamo nameru da prikupljamo lične podatke izvan ovog opsega, ali to ponekad nije moguće sprečiti. Nenamerno prikupljeni podaci mogu da budu sadržani u samom malveru (prikupljeni bez vašeg znanja i odobrenja) ili predstavljati deo naziva datoteka ili URL adresa. Nemamo nameru da uvrstimo ove podatke u naše sisteme niti da ih obradimo u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti.

Informacije o licenciranju, kao što su ID licence i lični podaci poput imena, prezimena, adrese i e-adrese potrebni su za svrhe naplate, provere ispravnosti licence i pružanja usluga.

Informacije za kontakt i podaci u okviru zahteva za podršku mogu da budu potrebni za pružanje usluga podrške. Na osnovu kanala komunikacije preko kog ste nam se obratili, možda ćemo prikupiti vašu e-adresu, broj telefona, informacije o licenci, detalje o proizvodu i opis slučaja podrške. Možda ćemo vam zatražiti da nam pružite i neke druge informacije kako bismo vam pružili uslugu podrške.

Poverljivost podataka

ESET je kompanija koja posluje širom sveta putem povezanih entiteta ili partnera, kao deo naše mreže za distribuciju, usluge i podršku. Informacije koje obrađuje kompanija ESET mogu da se prenose između pridruženih entiteta ili partnera u svrhe realizacije ugovora EULA, na primer, radi pružanja usluga, podrške ili naplate. Na osnovu vaše lokacije i izabrane usluge, možda ćemo morati da prenesemo vaše podatke u zemlju u kojoj ne važe odluke usaglašenosti koje donosi Evropska komisija. Čak i u tom slučaju, svaki prenos informacija podleže zakonima o zaštiti podataka i vrši se samo kada je to neophodno. Standardne ugovorne odredbe, obavezujuća korporativna pravila ili drugi prikladni zaštitni mehanizmi moraju biti uspostavljeni bez ikakvog izuzetka.

Dajemo sve od sebe da sprečimo da se podaci pohranjuju duže nego što je neophodno dok pružamo usluge u skladu sa ugovorom EULA. Naš period zadržavanja može da bude duži od važenja vaše licence kako biste imali vremena da lako i jednostavno obnovite licencu. Umanjeni statistički i drugi podaci i oni pod pseudonimom iz programa ESET LiveGrid® mogu dalje da se obrađuju radi statistike.

ESET primenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi osigurao nivo bezbednosti koji je prikladan za potencijalne rizike. Ulažemo maksimalne napore kako bismo osigurali stalnu poverljivost, integritet, dostupnost i otpornost naših sistema obrade i usluga. Međutim, u slučaju curenja podataka, što može ugroziti vaša prava i slobode, spremni smo da se obratimo nadležnom telu, kao i subjektima podataka. Kao subjekat podataka, imate pravo da uložite žalbu nadležnom telu.

Prava subjekta podataka

Kompanija ESET postupa u skladu sa slovačkim zakonima. Pored toga, shodno odredbama primenjivih zakona o zaštiti podataka, kao subjekat podataka imate sledeća prava:

pravo da zahtevate pristup svojim ličnim podacima od kompanije ESET,

pravo da ispravite svoje lične podatke ako nisu ispravni (takođe imate pravo da dopunite nepotpune lične podatke),

pravo da zahtevate brisanje ličnih podataka,

pravo da zahtevate ograničenje obrade ličnih podataka,

pravo da uložite žalbu na obradu podataka,

pravo da uložite žalbu kao i

pravo na prenošenje podataka.

Verujemo da su sve informacije koje obrađujemo vredne i neophodne za svrhe našeg legitimnog interesa, a to je pružanje usluga i proizvoda našim klijentima.

Ako želite da iskoristite pravo kao subjekat podataka, odnosno ako imate pitanje ili brigu, pošaljite nam poruku na:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk