ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Prozor dijaloga – Ažuriranja operativnog sistema

Ako su dostupna ažuriranja za operativni sistem, početni ekran programa ESET Endpoint Security prikazuje obaveštenje. Kliknite na opciju Više informacija da biste otvorili prozor sa ažuriranjima sistema.

Prozor „Sistemska ažuriranja“ prikazuje listu dostupnih ažuriranja koja mogu da se preuzmu i instaliraju. Tip ažuriranja prikazuje se pored njegovog imena.

Kliknite dva puta na bilo koji red ažuriranja da bi se prikazao prozor sa informacijama o ažuriranju koji sadrži dodatne informacije.

Kliknite na opciju Pokreni ažuriranje sistema da biste preuzeli i instalirali sva navedena ažuriranja operativnog sistema.