ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Preskočeni zadatak

Zadatak može da se preskoči ako računar radi na baterije ili je isključen. Izaberite jednu od ovih opcija kao vreme za pokretanje preskočenog zadatka i kliknite na dugme Dalje:

  • U sledeće planirano vreme – Zadatak se pokreće ako se računar uključi u sledeće planirano vreme.
  • Što je moguće pre – Zadatak se pokreće kada se računar uključi.
  • Odmah ako vreme od poslednjeg planiranog pokretanja prekoračuje (sati) – Predstavlja vreme proteklo od prvog preskočenog pokretanja zadatka. Ako se ovo vreme prekorači, zadatak se pokreće odmah.

example

Odmah ako vreme od poslednjeg planiranog pokretanja prekoračuje (sati) – primeri

Primer zadatka je podešen da se pokreće svaki sat. Izabrana je opcija Odmah ako vreme od poslednjeg planiranog pokretanja prekoračuje (sati) i prekoračeno vreme je podešeno na dva sata. Zadatak se pokreće u 13:00, a kada se završi, računar prelazi u stanje spavanja:

  • Računar se budi u 15:30. Prvo preskočeno pokretanje zadatka je bilo u 14:00. Od 14:00 je prošlo samo 1,5 sat, tako da će zadatak biti pokrenut u 16:00.
  • Računar se budi u 16:30. Prvo preskočeno pokretanje zadatka je bilo u 14:00. Od 14:00 je prošlo dva i po sata, tako da će zadatak biti odmah pokrenut.