ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Čarobnjak za kreiranje izuzimanja otkrivenih stavki

Izuzimanje otkrivenih stavki može da se kreira iz kontekstualnog menija Datoteke evidencije (nije dostupno za otkrivanje stavki malvera):

  1. U glavnom prozoru programa, kliknite na Alatke > Datoteke evidencije.
  2. Kliknite desnim tasterom miša na opciju Evidencija otkrivenih stavki.
  3. Kliknite na opciju Kreiranje izuzetka.

Da biste izuzeli jednu otkrivenu stavku ili više njih na osnovu Kriterijuma izuzimanja, kliknite na opciju Promena kriterijuma:

  • Tačne datoteke – Izuzimanje svake datoteke po heš oznaci SHA-1.
  • Otkrivena stavka – Izuzimanje svake datoteke po nazivu otkrivene stavke.
  • Putanja + otkrivena stavka – Izuzimanje svake datoteke po nazivu otkrivene stavke i putanji, uključujući ime datoteke (npr. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exe).

Preporučena opcija je unapred izabrana na osnovu tipa otkrivene stavke.

Opcionalno, možete da dodate Komentar pre nego što kliknete na opciju Kreiranje izuzetka.