ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Šifrovani mrežni saobraćaj

Ako je sistem konfigurisan tako da koristi skeniranje SSL/TLS protokola, prikazuje se prozor dijaloga koji od vas zahteva da izaberete radnju za dve situacije:

Prvu, ako veb lokacija koristi nepotvrđeni ili nevažeći certifikat, a ESET Endpoint Security je konfigurisan tako da pita korisnika u takvim slučajevima (po podrazumevanim postavkama, pita za nepotvrđene certifikate i ne pita za nevažeće) – dijalog za potvrdu vas pita da li želite da dozvolite ili blokirate vezu. Ako se certifikat ne nalazi u skladištu pouzdanih vrhovnih autoriteta za certifikaciju Trusted Root Certification Authorities store (TRCA), on se smatra nepouzdanim.

Drugu, ako je SSL/TLS režim podešen na Interaktivni režim, dijalog za svaku veb-lokaciju pita da li da skenira ili zanemari saobraćaj. Neke aplikacije proveravaju da li je neko izmenio ili pregledao SSL saobraćaj, a u tom slučaju ESET Endpoint Security mora da zanemari taj saobraćaj da bi aplikacija nastavila da funkcioniše.


note

Ilustrativni primeri

Sledeći članak iz ESET baze znanja je možda dostupan samo na engleskom jeziku:

U oba slučaja, korisnik može da izabere da zapamti izabranu radnju. Sačuvane radnje se skladište u okviru opcije Pravila certifikata.